Sea Positions M/S VISBY

Dessa tjänster är redan tillsatta:
Teknisk chef, Förste fartygsingenjör, Överstyrman, Matros och Båtsman.